Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životní situace – a co s nimi mám dělat?

Bratři a sestry, život křesťana přináší různé situace. Chtěl bych vám, jako váš duchovní otec, v tomto článku nabídnout, jak v různých životních situacích postupovat.

 

1) Jsem školák a chci přistoupit k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření

Nezbytnou podmínkou pro přípravu na první sv. přijímání a svátost smíření je účast na výuce náboženství na faře. Svátosti se udělují zpravidla ve 3. postupném ročníku základní školy. Intenzivní příprava k přijetí svátostí probíhá v rámci vyučování náboženství, které se koná na faře v Kardašově Řečici vždy v pátek od 13:20 h do 14:05 h.

 

2) Jsem dospělý (je mi alespoň 14 let a více) a chci se nechat pokřtít

Křest v dospělosti má odrážet skutečné osobní rozhodnutí pro víru v Ježíše Krista. Předpokladem je i zvládnutí základní orientace v křesťanských pravdách a způsobu života. Proto se s důvěrou obraťte na mne, abych vás mohl k této rozhodující životní situaci připravit. Křest dospělých spolu s prvním svatým přijímáním pak probíhá o vigilii Veliké noci (lidově zvané „vzkříšení“). Mějme na paměti, že život s Kristem je veliké dobrodružství, nenechte si ho ujít!

 

3) Jsem pokřtěný dospělý (je mi alespoň 14 let a více) a rád bych přijal svátost biřmování

Svátost biřmování vtiskuje křesťanovi (podobně jako křest) nesmazatelnou pečeť. Je to svátost křesťanské dospělosti, při které získáme plnost darů Ducha svatého. V našich farnostech se naposledy konalo svaté biřmování v roce 2009 (v Deštné). Další udílení svátosti biřmování v našich farnostech plánujeme v roce 2013, a to opět ve farním kostele sv. Ottona v Deštné. Podrobnosti si můžete přečíst ZDE.

 

4) Chceme se vzít v kostele

Veškeré potřebné informace k církevnímu sňatku najdete v samostatném příspěvku „Církevní sňatek na Červené Lhotě - podmínky a postup“. Pro přesměrování klikněte ZDE.

 

5) Jsme svoji a chceme mít děti. Ale kolik vlastně?

Jedním z nejvíce diskutovaných témat manželského života je otázka plánování rodičovství a s tím související antikoncepční chování. Velmi zajímavý článek na toto téma publikoval kněz brněnské diecéze P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. Rozhodně stojí za přečtení!

 

6) Narodilo se nám dítě!

Tak to vám, milí rodičové, z celého srdce blahopřeji! Uvažujete o jeho křtu? Křest je svátostí, která potvrzuje víru v Krista, člověk se stává Božím dítětem a členem společenství církve. Rodiče, kteří žádají o křest dítěte, musí být věřící (alespoň jeden z nich), žít křesťanským životem a mít pevný úmysl své dítě ve víře vychovávat. Pro podpoření rozvíjení víry a zorientování se v povinnostech křesťanského rodiče absolvují přípravné setkání. Konkrétní termín si domluvíte přímo se mnou.

Základní podmínky pro křest malého dítěte jsou tyto:

  • alespoň jeden z rodičů je pokřtěný katolík
  • rodiče dítěte žijí v legitimním svazku (církevní nebo alespoň občanský sňatek). Církev nemůže uznat jinou formu svazku – například tzv. „registrované partnerství“ nebo volné soužití (druh a družka)!!! Výjimku představuje svobodná matka – tuto životní situaci samozřejmě probereme individuálně při setkání se mnou.
  • na první setkání se mnou si rodiče dítěte přinesou rodný list dítěte, potvrzení o svatém křtu rodičů a oddací list rodičů (církevní nebo občanský)

 

7) Chci se smířit s Bohem ve svátosti smíření

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření pro jednotlivé farnosti je přehledně uvedena ZDE. Je ovšem samozřejmé, že v naléhavých případech si můžete individuální svátost smíření domluvit se mnou – velice rád vám vyjdu vstříc.

 

8) Chci přijmout svátost nemocných (nebo domluvit udělení svátosti pro někoho blízkého)

Svátost nemocných je prosbou církve za tělesné i duševní zdraví nemocného a posilu při snášení utrpení. Může ji přijmout ten, kdo je nemocný, v ohrožení života (např. před operací) nebo trpí důsledky stáří. O udělení této svátosti mne můžete požádat kdykoliv. Pokud si přejete, abych nemocného navštívil, je bezpodmínečně nutné, aby si nemocný sám takovou návštěvu přál, je-li při vědomí. Domlouvat takové návštěvy za zády nemocného je neomluvitelné! Udílení svátosti nemocných obyčejně spojuji se svatou zpovědí a s podáním svatého přijímání.

 

9) Chci dát mešní intenci (úmysl na mši svatou)

Při bohoslužbách je možné vložit zvláštní úmysl (např. prosbu o požehnání při příležitosti životního výročí, na poděkování, prosbu o pomoc v obtížích, za zemřelého apod.). V kalendáři mešních intencí (je k dispozici buď ve farní kanceláři nebo v sakristii děkanského kostela) si vyberete vhodný volný termín, a já vám zapíšu váš úmysl mše svaté.

 

10) Zemřel nám někdo blízký a chceme jej křesťansky pohřbít

Život lidský přináší i tyto bolestné události, v nichž vám chci být obzvláště nablízku. Proto se obraťte buď přímo na mne, nebo zkontaktujte pohřební službu. Velice vřele vám doporučuji pohřební službu Charon - Jiří Žoudlík z Jindřichova Hradce, která vám zajistí vzorné a důstojné vypravení křesťanského pohřbu.

Začnete-li vyřizování pohřbu nejprve u pohřební služby, přímo během vaší návštěvy jejich kanceláře mne budou telefonicky kontaktovat. Je možný pohřeb se mší sv. v kostele nebo jen v rámci bohoslužby slova. Po obřadech v kostele je možno pohřbít zesnulého na hřbitově nebo jeho převoz do krematoria. Byl bych velmi rád, abyste mi připravili krátký životopis vašeho drahého zesnulého, který pak přednesu v rámci pohřební promluvy.

V každém případě vám zaručuji důstojné křesťanské rozloučení s vašimi zemřelými a ujišťuji vás o svých modlitbách za vaše drahé zesnulé!

 

Váš služebník a duchovní otec P. Jan Špaček