Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žehnání nového oltářního obrazu v kapli sv. Josefa na faře v Deštné

5. 12. 2010

V neděli 5. prosince 2010 ve 12 hodin (ihned po skončení farní mše svaté) požehnám nový oltářní obraz ve farní kapli sv. Josefa.

 Oltářní obraz v kapli sv. Josefa

Oltářní obraz v kapli sv. Josefa

Z hlediska ikonografie obraz představuje pochybování svatého Josefa, jak o tom čteme v evangeliu svatého Matouše: „Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: ,Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.' To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: ,Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emmanuel, to znamená Bůh s námi.' Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.“ (Mt 1, 19-24).

Autorkou obrazu je paní Mgr. Alžběta Horynová z Červené Lhoty.

Všechny vás srdečně zve

Váš služebník a duchovní otec P. Jan Špaček

 

Náhledy fotografií ze složky Kaple sv. Josefa na faře v Deštné