Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třetí společné setkání biřmovanců

22. 6. 2013

birmovani.png

 

S dostatečným časovým předstihem oznamuji všem biřmovancům, kteří hodlají přijmout 30. června 2013 ve farním kostele v Deštné svátost biřmování, že naše třetí společné setkání se bude konat v sobotu 22. června 2013 v 13 hodin ve farním kostele sv. Ottona v Deštné.

Program setkání:

  • Závěrečný písemný test znalosti biřmovanců (v délce 20 minut) – test se skládá celkem z 30 otázek: 10 otázek z katechismu YOUCat, 10 otázek z „Textů k přípravě biřmovanců“ a 10 otázek o papeži Františkovi. K tomu, aby byl biřmovanec připuštěn k svátosti biřmování, musí v každé ze tří částí testu správně odpovědět nadpoloviční většinu otázek (tedy minimálně 6 otázek v každé části testu). Prosím biřmovance, aby si s sebou vzali psací potřeby!
  • Praktická příprava biřmovanců na obřad biřmování ve mši svaté.

Účast biřmovanců na setkání je vzhledem k absolvování závěrečného písemného testu a rovněž vzhledem k praktické přípravě na obřad biřmování POVINNÁ A NAPROSTO NUTNÁ – tentokrát omlouvá pouze nemoc! Bylo by nanejvýš vhodné, kdyby se tohoto důležitého setkání zúčastnili i kmotři našich biřmovanců, které tímto srdečně zvu.

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček