Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatební ohlášky – Pavlína Říhová & Petr Tůma

11. 9. 2010

Oznamuje se láskám vašim...

 prsteny

 ... že ve stav manželský vstoupit hodlají slečna Pavlína Říhová, narozená 12. května 1982, trvalým bytem v Černovicích, rozvedená, vyznání římskokatolického a pan Petr Tůma, narozený 23. července 1979, trvalým bytem v Polesí, svobodný, vyznání římskokatolického.

Jmenovaní snoubenci splnili všechny požadavky Zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku, a rovněž se svědomitě a zodpovědně účastnili osobní přípravy na uzavření svátostného manželství. Jelikož nebyly zjištěny žádné překážky, které by podle Kodexu kanonického práva bránily platnému a dovolenému uzavření církevního sňatku, prohlašuji na svou čest a svědomí před tímto farním společenstvím, že již nic nebrání tomu, aby jmenovaní snoubenci uzavřeli svátost manželství.

Je-li však někomu známa překážka k uzavření tohoto sňatku, nechť to oznámí na děkanském úřadu v Kardašově Řečici nebo ať mlčí navěky.

Slečna Pavlína Říhová a pan Petr Tůma si vzájemně udělí svátost manželství při oddavkách, které budou slaveny v sobotu 2. října léta Páně 2010 v 11:30 hodin ve filiálním kostele Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě.

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček