Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatební ohlášky – MUDr. Martina Klečacká & Ing. Jiří Janoušek

27. 4. 2012

Oznamuje se láskám vašim...

 prsteny

 ... že ve stav manželský vstoupit hodlají slečna MUDr. Martina Klečacká, narozená 13. července 1985, trvalým bytem v Pluhově Žďáru, svobodná, vyznání římskokatolického a pan Ing. Jiří Janoušek, narozený 16. května 1986, trvalým bytem ve Studené, svobodný, vyznání římskokatolického.

Jmenovaní snoubenci splnili všechny požadavky Zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku, a rovněž se svědomitě a zodpovědně účastnili osobní přípravy na uzavření svátostného manželství. Jelikož nebyly zjištěny žádné překážky, které by podle Kodexu kanonického práva bránily platnému a dovolenému uzavření církevního sňatku, prohlašuji na svou čest a svědomí před tímto farním společenstvím, že již nic nebrání tomu, aby jmenovaní snoubenci uzavřeli svátost manželství.

Je-li však někomu známa překážka k uzavření tohoto sňatku, nechť to oznámí na děkanském úřadu v Kardašově Řečici nebo ať mlčí navěky.

Slečna MUDr. Martina Klečacká a pan Ing. Jiří Janoušek si vzájemně udělí svátost manželství při oddavkách, které budou slaveny v pátek 27. dubna léta Páně 2012 v 13 hodin ve filiálním kostele Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě.

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček