Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatební ohlášky – MUDr. Jana Chmelíková & Ing. Michal Matlas

4. 6. 2011

Oznamuje se láskám vašim...

 prsteny

 ... že ve stav manželský vstoupit hodlají slečna MUDr. Jana Chmelíková, narozená 7. května 1983, trvalým bytem v Rodvínově, svobodná, vyznání římskokatolického a pan Ing. Michal Matlas, narozený 31. prosince 1978, trvalým bytem v Rodvínově, svobodný, bez vyznání.

Jmenovaní snoubenci splnili všechny požadavky Zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku, a rovněž se svědomitě a zodpovědně účastnili osobní přípravy na uzavření církevně-kanonického manželství. Jelikož nebyly zjištěny žádné překážky, které by podle Kodexu kanonického práva bránily platnému a dovolenému uzavření církevního sňatku, prohlašuji na svou čest a svědomí před tímto farním společenstvím, že již nic nebrání tomu, aby jmenovaní snoubenci uzavřeli církevně-kanonické manželství.

Je-li však někomu známa překážka k uzavření tohoto sňatku, nechť to oznámí na děkanském úřadu v Kardašově Řečici nebo ať mlčí navěky.

Slečna MUDr. Jana Chmelíková a pan Ing. Michal Matlas uzavřou církevně-kanonické manželství při oddavkách, které budou slaveny v sobotu 4. června léta Páně 2011 v 13:30 hodin ve filiálním kostele Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě.

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček