Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatební ohlášky – MUDr. Eva Kučerová & MUDr. Oldřich Slanina

14. 8. 2010

Oznamuje se láskám vašim...

 prsteny

 ... že ve stav manželský vstoupit hodlají slečna MUDr. Eva Kučerová, narozená 31. října 1984, trvalým bytem v Prievidzi (Slovenská republika), svobodná, vyznání římskokatolického a pan MUDr. Oldřich Slanina, narozený 29. května 1983, trvalým bytem v Kardašově Řečici, svobodný, bez vyznání.

Jmenovaní snoubenci splnili všechny požadavky Zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku, a rovněž se svědomitě a zodpovědně účastnili osobní přípravy na uzavření církevně-kanonického manželství. Jelikož nebyly zjištěny žádné překážky, které by podle Kodexu kanonického práva bránily platnému a dovolenému uzavření církevního sňatku, prohlašuji na svou čest a svědomí před tímto farním společenstvím, že již nic nebrání tomu, aby jmenovaní snoubenci uzavřeli církevně-kanonické manželství.

Je-li však někomu známa překážka k uzavření tohoto sňatku, nechť to oznámí na děkanském úřadu v Kardašově Řečici nebo ať mlčí navěky.

Slečna MUDr. Eva Kučerová a pan MUDr. Oldřich Slanina uzavřou církevně-kanonické manželství při oddavkách, které budou slaveny v sobotu 4. září léta Páně 2010 v 14:30 hodin ve filiálním kostele Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě.

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček