Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatební ohlášky – Lucie Slámová & Jindřich Lacko

17. 9. 2011

Oznamuje se láskám vašim...

 prsteny

 ... že ve stav manželský vstoupit hodlají slečna Lucie Slámová, narozená 4. října 1982, trvalým bytem v Praze 3 - Vinohrady, svobodná, vyznání římskokatolického a pan Jindřich Lacko, narozený 22. července 1976, trvalým bytem v Praze 3 - Vinohrady, svobodný, vyznání římskokatolického.

Jmenovaní snoubenci splnili všechny požadavky Zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku, a rovněž se svědomitě a zodpovědně účastnili osobní přípravy na uzavření svátostného manželství. Jelikož nebyly zjištěny žádné překážky, které by podle Kodexu kanonického práva bránily platnému a dovolenému uzavření církevního sňatku, prohlašuji na svou čest a svědomí před tímto farním společenstvím, že již nic nebrání tomu, aby jmenovaní snoubenci uzavřeli svátost manželství.

Je-li však někomu známa překážka k uzavření tohoto sňatku, nechť to oznámí na děkanském úřadu v Kardašově Řečici nebo ať mlčí navěky.

Slečna Lucie Slámová a pan Jindřich Lacko si vzájemně udělí svátost manželství při oddavkách, které budou slaveny v sobotu 17. září léta Páně 2011 v 13 hodin ve filiálním kostele Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě.

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček