Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatební ohlášky – Lucie Hynková & Matěj Szuta

18. 7. 2014

Oznamuje se láskám vašim...

 prsteny

 ... že ve stav manželský vstoupit hodlají slečna Lucie Hynková, narozená 4. října 1984, trvalým bytem v Deštné, svobodná, vyznání římskokatolického a pan Matěj Szuta, narozený 27. října 1982, trvalým bytem v Deštné, svobodný, vyznání římskokatolického.

Jmenovaní snoubenci splnili všechny požadavky Zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku, a rovněž se svědomitě a zodpovědně účastnili osobní přípravy na uzavření svátostného manželství. Jelikož nebyly zjištěny žádné překážky, které by podle Kodexu kanonického práva bránily platnému a dovolenému uzavření církevního sňatku, prohlašuji na svou čest a svědomí před tímto farním společenstvím, že již nic nebrání tomu, aby jmenovaní snoubenci uzavřeli svátost manželství.

Je-li však někomu známa překážka k uzavření tohoto sňatku, nechť to oznámí na děkanském úřadu v Kardašově Řečici nebo ať mlčí navěky.

Slečna Lucie Hynková a pan Matěj Szuta si vzájemně udělí svátost manželství při oddavkách, které budou slaveny v pátek 18. července léta Páně 2014 v 11 hodin ve farním kostele sv. Ottona v Deštné.

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček