Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatební ohlášky – Jana Nováková & Ing. Aleš Pícha

4. 9. 2010

Oznamuje se láskám vašim...

 prsteny

 ... že ve stav manželský vstoupit hodlají slečna Jana Nováková, narozená 3. února 1980, trvalým bytem v Plané nad Lužnicí, svobodná, vyznání římskokatolického a pan Ing. Aleš Pícha, narozený 8. března 1980, trvalým bytem v Jižné, svobodný, vyznání římskokatolického.

Jmenovaní snoubenci splnili všechny požadavky Zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku, a rovněž se svědomitě a zodpovědně účastnili osobní přípravy na uzavření svátostného manželství. Jelikož nebyly zjištěny žádné překážky, které by podle Kodexu kanonického práva bránily platnému a dovolenému uzavření církevního sňatku, prohlašuji na svou čest a svědomí před tímto farním společenstvím, že již nic nebrání tomu, aby jmenovaní snoubenci uzavřeli svátost manželství.

Je-li však někomu známa překážka k uzavření tohoto sňatku, nechť to oznámí na děkanském úřadu v Kardašově Řečici nebo ať mlčí navěky.

Slečna Jana Nováková a pan Ing. Aleš Pícha si vzájemně udělí svátost manželství při svatební mši svaté, která bude slavena v sobotu 25. září léta Páně 2010 v 12 hodin ve filiálním kostele Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě.

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček