Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatební ohlášky – Ing. Pavlína Brusová & Oldřich Kníže

16. 8. 2014

Oznamuje se láskám vašim...

 prsteny

 ... že ve stav manželský vstoupit hodlají slečna Ing. Pavlína Brusová, narozená 17. března 1986, trvalým bytem v Březině, svobodná, vyznání římskokatolického a pan Oldřich Kníže, narozený 2. září 1981, trvalým bytem v Soběslavi, svobodný, bez vyznání.

Jmenovaní snoubenci splnili všechny požadavky Zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku, a rovněž se svědomitě a zodpovědně účastnili osobní přípravy na uzavření církevně-kanonického manželství. Jelikož nebyly zjištěny žádné překážky, které by podle Kodexu kanonického práva bránily platnému a dovolenému uzavření církevního sňatku, prohlašuji na svou čest a svědomí před tímto farním společenstvím, že již nic nebrání tomu, aby jmenovaní snoubenci uzavřeli církevně-kanonické manželství.

Je-li však někomu známa překážka k uzavření tohoto sňatku, nechť to oznámí na děkanském úřadu v Kardašově Řečici nebo ať mlčí navěky.

Slečna Ing. Pavlína Brusová a pan Oldřich Kníže uzavřou církevně-kanonické manželství při oddavkách, které budou slaveny v sobotu 16. srpna léta Páně 2014 v 13 hodin ve filiálním kostele Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě.

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček