Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatební ohlášky – Ing. Kateřina Drsová & Ing. Vít Mašek

11. 6. 2011

Oznamuje se láskám vašim...

 prsteny

 ... že ve stav manželský vstoupit hodlají slečna Ing. Kateřina Drsová, narozená 26. února 1985, trvalým bytem v Březině, svobodná, vyznání římskokatolického a pan Ing. Vít Mašek, narozený 29. února 1984, trvalým bytem v Praze 2, svobodný, vyznání římskokatolického.

Jmenovaní snoubenci splnili všechny požadavky Zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku, a rovněž se svědomitě a zodpovědně účastnili osobní přípravy na uzavření svátostného manželství. Jelikož nebyly zjištěny žádné překážky, které by podle Kodexu kanonického práva bránily platnému a dovolenému uzavření církevního sňatku, prohlašuji na svou čest a svědomí před tímto farním společenstvím, že již nic nebrání tomu, aby jmenovaní snoubenci uzavřeli svátost manželství.

Je-li však někomu známa překážka k uzavření tohoto sňatku, nechť to oznámí na děkanském úřadu v Kardašově Řečici nebo ať mlčí navěky.

Slečna Ing. Kateřina Drsová a pan Ing. Vít Mašek si vzájemně udělí svátost manželství při oddavkách, které budou slaveny v sobotu 11. června léta Páně 2011 v 10:30 hodin ve filiálním kostele Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě.

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček