Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatební ohlášky – Ing. Helena Kerclová & MgA. Martin Chamer

15. 9. 2012

Oznamuje se láskám vašim...

 prsteny

 ... že ve stav manželský vstoupit hodlají slečna Ing. Helena Kerclová, narozená 8. dubna 1987, trvalým bytem v Praze, svobodná, vyznání římskokatolického a pan MgA. Martin Chamer, narozený 3. ledna 1979, trvalým bytem v Brně, svobodný, vyznání římskokatolického.

Jmenovaní snoubenci splnili všechny požadavky Zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku, a rovněž se svědomitě a zodpovědně účastnili osobní přípravy na uzavření svátostného manželství. Jelikož nebyly zjištěny žádné překážky, které by podle Kodexu kanonického práva bránily platnému a dovolenému uzavření církevního sňatku, prohlašuji na svou čest a svědomí před tímto farním společenstvím, že již nic nebrání tomu, aby jmenovaní snoubenci uzavřeli svátost manželství.

Je-li však někomu známa překážka k uzavření tohoto sňatku, nechť to oznámí na děkanském úřadu v Kardašově Řečici nebo ať mlčí navěky.

Slečna Ing. Helena Kerclová a pan MgA. Martin Chamer si vzájemně udělí svátost manželství při svatební mši svaté, která bude slavena v sobotu 15. září léta Páně 2012 v 13 hodin v děkanském kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kardašově Řečici.

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček