Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovo k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

11. 5. 2010

Bratři a sestry, čas plyne jak voda, a tak se pomalu blíží událost, která napoví o tom, jakým směrem se naše krásná vlast bude v nadcházejícím období ubírat. V měsíci květnu – 28. a 29. května 2010 (pátek a sobota) – se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Ještě před minulými parlamentními volbami, které se konaly v roce 2006, jsem byl plný naděje a optimismu, že výsledky voleb mohou něco podstatného ovlivnit a rozhodnout. Po čtyřech letech však naděje a optimismus vzaly za své. Uplynulé čtyři roky nás čím dál tím více přesvědčují o tom, že nelze důvěřovat žádné stávající parlamentní straně. Všechny strany, zastoupené v parlamentu, se v předvolební kampani předháněly v lákavých volebních programech, slibech, heslech a co možná nejpestřejších (a pochopitelně náležitě drahých) billboardech. Když však po volbách mělo dojít na konkrétní splnění programů, slibů a hesel, zůstaly voličům jen oči pro pláč. Jak se lidově říká, „skutek utek“. Politickou scénu neuvěřitelným způsobem ovládla arogance povýšená na mravní princip, korupce, rozkrádání ve velkém, vulgarita, hnus, špína a pošlapání těch nejzákladnějších mravních norem. Vše jakoby bylo převráceno naruby. Řečeno jasně, srozumitelně a bez vytáček – NENÍ KOHO VOLIT!

Proto vyvstává otázka, zda má vůbec smysl jít k volbám. A pokud ano, je naprosto nesnadné říci, komu vlastně dát ve volbách hlas. Jedno řešení by tu snad přece jen bylo. Existuje celá řada mimoparlamentních politických stran, které mají rozumný volební program. Tam bych viděl určitou možnost volby. Pokud jde o mne osobně, jsem sympatizantem (samozřejmě jako kněz nemohu být řádným členem) Koruny České – monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska. Jedná se o stranu občanskou, interkonfesijní, otevřenou všem spoluobčanům obdobného smýšlení. Tato strana vyznává tradiční hodnoty vzešlé z našich křesťanských kořenů a staví se jak proti socialismu, tak proti jeho souputníku – liberalismu. Jak vyplývá z názvu této strany, Koruna Česká požaduje obnovení českého státu jako Koruny české, svazku historických zemí Království českého, Markrabství moravského a Vévodství slezského s králem, korunovaným korunou svatováclavskou podle starobylých korunovačních zvyklostí. Více informací naleznete na webových stránkách www.korunaceska.cz.

Možná si řeknete, zda má smysl takové straně dát svůj hlas. Jedná se samozřejmě o mimoparlamentní stranu, a tak si jistě případný volič položí otázku, zda jeho hlas jaksi automaticky nepřijde vniveč. Co k tomu říci? Je mi líto každého, kdo takto smýšlí, neboť lze důvodně předpokládat, že jsou buď oběťmi masivně a cíleně šířených dezinformací stávajících velkých parlamentních stran, nebo jim vůbec nedochází, že takovýmto přístupem k věci je každá změna v našem státě předem odsouzena k neúspěchu.

Právě proto, milí bratři a sestry, je zcela jasně a radikálně zapotřebí opustit zaběhnuté schéma volby mezi dvěma (resp. třemi) „velkými“ politickými stranami. Bohužel právě toto schéma nám vytrvale a důsledně podsouvají naše masmédia – doslova nám tento model volby vnucují „pod kůži“, jako kdyby neexistovaly žádné jiné politické strany! A tak jsou nám cílevědomě podsouvány otázky: Máme volit ODS či ČSSD? Nebo snad lidovce? To jsou ty dvě (resp. tři) „velké“ strany. O zbývajících dvou parlamentních stranách – komunistech, jejichž volba pro věřícího člověka nepřichází v úvahu, a o zelených, kteří se rozpadli na různé frakce – raději ani nemluvě. A to jsou ty zbývající politické strany zastoupené v parlamentu... Takže raději, milý voliči, zkusíš volit nové uskupení na naší politické scéně – zbrusu „novou“ stranu TOP 09, složenou ze zbrusu „starých“ politiků, kteří přeběhli z jiných politických stran? — Ne ne, milí bratři a sestry! Tudy opravdu cesta nevede, alespoň pro mne zcela jistě NE.

Budu volit Korunu Českou – monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska, i když vím, že tato strana nemá v současné době konkrétní moc. Má jen myšlenku, ideu. Dát svůj hlas myšlence (ideji) je totiž dnes již jediný způsob, jak jej nezahodit a neznehodnotit!!! Dát svůj hlas některé „velké“ straně – při vědomí, že „velké“ strany jsou stejně jen expoziturou mocenských klanů, jejichž JEDINOU skutečnou politickou orientací je čím dál tím větší ZÍSKÁVÁNÍ MOCI – je BEZVÝZNAMNÉ, protože co se má stát, se stane i bez parlamentu a bez hlasování. Svůj hlas občana a voliče nechci zahodit, a proto jej dám Koruně České.

Přátelé Boží, závěrem mého příspěvku vám chci nabídnout modlitbu za ty, kteří nám vládnou. K letošním volbám nechystají čeští a moravští biskupové žádný pastýřský list, jak tomu bylo před čtyřmi roky. Místo toho vyzývají věřící právě k této modlitbě:

Všemohoucí věčný Bože,

na přímluvu svatého Václava,

dědice české země,

přijmi naše prosby za ty,

kteří nám vládnou: dej jim

ducha moudrosti a prozíravosti;

ať respektují Tvůj spravedlivý řád,

hájí lidskou důstojnost

a život každého člověka

od početí až do přirozené smrti;

ať podporují zdravou rodinu

založenou na celoživotním

věrném svazku muže a ženy;

ať poctivě spravují svěřený majetek

a svým jednáním dávají

dobrý příklad celé společnosti;

ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím,

probouzejí touhu po dětech

a jejich dobré výchově.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem

a veď ke svědomitosti,

abychom svým životem přispívali

ke šťastné budoucnosti národa

a zodpovědně rozhodovali.

O to prosíme skrze Krista,

našeho Pána.

A m e n .

Váš služebník a duchovní otec P. Jan Špaček

 

koruna-01.jpg

koruna-02.jpg

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář