Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sčítání lidu, domů a bytů 2011

26. 3. 2011

NECHCI SEČÍST!!!

 

Díky mohutné reklamní kampani masmédií, kterou samozřejmě stát zaplatí z kapes daňových poplatníků, každý z nás ví, že od 26. března do 14. dubna 2011 proběhne v Českém státě sčítání lidu, domů a bytů. Jistě vás již navštívili sčítací komisaři a vybavili vás příslušnými sčítacími archy.

Rád bych vás všechny informoval, že s touto akcí ZCELA ZÁSADNĚ NESOUHLASÍM! Mám veliké výhrady k výši nákladů na celou akci. Rovněž mám pochybnosti o tom, zda Český stát ode mne všechny požadované informace opravdu potřebuje, zda má na všechny z nich stoprocentní právo a zda je stoprocentně ochrání před zneužitím.

Přesto však tyto sčítací archy vyplním, a to proto, že se hlásím ke staré dobré zásadě římského práva „lex mala, sed lex“ (zákon špatný, ale zákon). Především však se mi jedná o Sčítací list osoby – konkrétně o rubriku č. 12 „Náboženská víra“.  Mám na paměti evangelium sv. Matouše, kde Kristus Pán říká: „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi“ (Mt 10, 32-33). Jsem přesvědčen, že čím méně aktivních, praktikujících, ale i pasivních a nepraktikujících údů Církve svaté se ke své církvi přihlásí, tím více bude vody na mlýn našim masmédiím, která donekonečna omílají tvrzení, že jsme nejateističtějším státem na světě. Nepřihlásíme-li se veřejně ke svaté Církvi, tím větší vliv mohou získat všelijaké sekty a pochybné náboženské kulty a tím nesnadněji se povede spravedlivý boj za vyřešení oprávněných majetkových nároků svaté Církve.

Jde tedy nejen o to, abychom se při tomto sčítání lidu přihlásili ke svému náboženství, ale abychom tento údaj do sčítacího archu vyplnili zcela jasně a PŘESNĚ:

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ

scitaci_list_osoby.jpg

 

A nyní ještě pár slov pro monarchisty, tedy pro stoupence myšlenky obnovení Království Českého, k nimž se hrdě hlásím: Bylo by velmi dobré využít možnosti, kterou nám dává Sčítací list osoby – konkrétně rubrika č. 11 „Národnost“. Jak jste si jistě všimli, je zde nabídnuta možnost uvést dvojí národnost. A to pro nás a pro naši věc představuje obrovskou šanci! Samozřejmě na prvním místě uvedu národnost moravskou (jiní z vás uvedou národnost českou, slezskou či jinou). Na druhém místě pak uvedu národnost RAKOUSKO-UHERSKOU. Je to veliká šance. Bude-li nás sebeméně (a proč by muselo??), bude výsledek zveřejněn, bude provokovat, bude se o něm mluvit a psát. Naše bývalá širší vlast – Rakousko-Uherská monarchie – si toto uctění zaslouží.  Rakušanem v kulturním, historickém slova smyslu se cítil být František Palacký, Bedřich Smetana, Josip Plečnik, Joseph Roth, baron Emil Škoda, pochopitelně veškerá česká aristokracie (samozřejmě včetně i těch jejich „nejvlastenečtějších“ představitelů), a vůbec nejlepší čeští, němečtí, polští, chorvatští atd. Rakušané. Pro upřesnění lze hovořit o Starorakušanství. Jako věcně správnější bych viděl uvést národnost „rakouskou“, ovšem obávám se, že jak pověření čtenáři sčítacích archů, tak potom i veřejnost po zveřejnění, by to mohli vnímat jako národnostní ztotožnění se se současnou Rakouskou republikou.

narodnost.jpg

 

Závěrem ještě doporučení pro ty, kteří pracují s internetem: Není třeba, abyste údaje vyplňovali ručně do sčítacích archů, ale od 26. března 2011 bude možno provést sčítání on-line přímo na příslušných internetových stránkách.

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář