Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbírka „Povodeň 2013“

9. 6. 2013

povodne_2013.png

 

Drazí bratři a sestry!

V neděli 9. června 2013 (v Pluhově Žďáru v sobotu 8. června 2013) se podle původního ohlášení měla konat při všech bohoslužbách kostelní sbírka na potřeby českobudějovické diecéze.

Na základě rozhodnutí diecézního biskupa Mons. Jiřího Paďoura, OFMCap. ze dne 5. 6. 2013, č.j.: 1742/2013, se mění účel ohlášené sbírky v neděli 9. 6. 2013 ze sbírky  „Potřeby diecéze“ na sbírku „Povodeň 2013“.

Získané finanční prostředky budou použity na odstranění následků letošních povodní, a to v nejvíce postižených oblastech naší diecéze – Prachaticko, Kaplicko a Táborsko.

Pokud by někteří věřící neměli v neděli dostatek finanční hotovosti, je možné v následujících dnech poslat finanční dar na účet Diecézní charity České Budějovice: č. ú.: 4200143282/6800, variabilní symbol: 112.

Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček