Jdi na obsah Jdi na menu
 


První společné setkání biřmovanců

27. 4. 2013

birmovani.png

 

S dostatečným časovým předstihem oznamuji všem biřmovancům, kteří hodlají přijmout 30. června 2013 ve farním kostele v Deštné svátost biřmování, že naše první společné setkání se bude konat v sobotu 27. dubna 2013 v 13 hodin ve farním kostele sv. Ottona v Deštné.

Program setkání:

  • adorace o Duchu svatém před vystavenou Velebnou svátostí
  • beseda s biřmovanci o jejich dosavadní osobní přípravě na svátost biřmování (studium katechismu YOUCat a textů k přípravě biřmovanců)

Účast biřmovanců na setkání je   P O V I N N Á    – omlouvá pouze nemoc nebo mimořádná událost.

Závěrem oznamuji další termíny našeho společného setkání, aby si biřmovanci v pracovním poměru mohli zavčas upravit případné víkendové služby a biřmovanci školou povinní se mohli zavčas omluvit z případných školních víkendových akcí:

  • 2. setkání biřmovanců: sobota 25. května 2013 v 13 hodin ve farním kostele v Deštné
  • 3. setkání biřmovanců: sobota 22. června 2013 v 13 hodin ve farním kostele v Deštné

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček