Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: ZELENÝ ČTVRTEK

2. 4. 2015

zeleny_ctvrtek.jpg

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží!

Ve čtvrtek 2. dubna 2015 začíná první den Velikonočního tridua – Zelený čtvrtek.

V 9 hodin dopoledne slouží biskup s kněžími českobudějovické diecéze v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích slavnou mši svatou – tzv. „Missa chrismatis“ – při které se světí posvátné oleje (olej katechumenů, křižmo a olej nemocných) a přítomní kněží při ní obnovují své kněžské závazky.

Večer budeme v našich farnostech prožívat mši svatou na památku Večeře Páně. Tato mše svatá připomíná Ježíšovu Poslední večeři s učedníky a ustanovení eucharistie, svátosti kněžství a také prvenství lásky, které Pán Ježíš zřetelně vyjádřil v gestu umývání nohou svým apoštolům.

Liturgie Zeleného čtvrtku má 3 části:

 • Mše svatá na památku Večeře Páně – při chvalozpěvu vykoupených „Gloria“ (Sláva na výsostech Bohu) se naposledy rozezní chrámové zvony, oltářní zvonky a varhany. Po doznění „Gloria“ umlknou až do obřadů Veliké noci!
 • Po mši svaté si připomeneme Ježíšův odchod do Getsemanské zahrady přenesením Nejsvětější svátosti oltářní na boční oltář – svatostánek na hlavním oltáři zůstane prázdný! Svůj vztah k trpícímu Kristu chceme pak vyjádřit adorací v Getsemanské zahradě.
 • Ježíšovu opuštěnost v Getsemanské zahradě připomene obnažení obětního stolu.

V NAŠICH FARNOSTECH PROŽIJEME ZELENÝ ČTVRTEK TAKTO:

 • Kardašova Řečice:
  • mše sv. na památku Večeře Páně a adorace v Getsemanské zahradě v 15:30 hodin v kapli v klášteře Školských sester de Notre Dame
  • mše sv. na památku Večeře Páně a adorace v Getsemanské zahradě v 18 hodin v děkanském kostele Narození sv. Jana Křtitele
 • Deštná:
  • mše sv. na památku Večeře Páně a adorace v Getsemanské zahradě v 20 hodin ve farním kostele sv. Ottona
  • svatá hodina (bdění v Getsemanské zahradě) v 22 hodin ve filiálním kostele Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček