Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pouťová sbírka na opravu varhan v děkanském kostele v Kardašově Řečici

24. 6. 2012

Varhany v děkanském kostele v Kardašově Řečici

Milovaní bratři a sestry, drazí poutníci ke sv. Janu Křtiteli, přátelé Boží!

Již delší dobu se projevovaly technické nedostatky při hře na varhany v děkanském kostele v Kardašově Řečici (špatný přenos mechanickou trakturou od hracího stolu k varhanním píšťalám). Proto v průběhu měsíce února 2012 prohlédl varhany renomovaný pražský varhanář Mistr František Nožina a navrhl opravu mechanického systému varhan. Tato oprava by se měla uskutečnit během letních prázdnin.

Na financování opravy varhan nám nepřispěly ani státní ani krajské orgány. Veliké poděkování však patří Městu Kardašova Řečice za jeho finanční příspěvek, jakož i několika štědrým sponzorům z řad fyzických osob, kteří si nepřejí být jmenováni.

Po konzultacích s farní radou jsem se rozhodl věnovat výtěžek kostelní sbírky při slavné poutní mši svaté ke cti Narození sv. Jana Křtitele v děkanském kostele v Kardašově Řečici v neděli 24. června 2012 na opravu varhan.

Pevně věřím, drazí bratři a sestry, že vám není lhostejný osud našich chrámových varhan a že i přes nelehkou ekonomickou situaci podle svých možností na opravu varhan přispějete.

Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček