Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pouťová sbírka na opravu fasády farního kostela Narození Panny Marie v Pluhově Žďáru

9. 9. 2012

Celkový pohled na kostel Narození Panny Marie v Pluhově Žďáru

Milovaní bratři a sestry, drazí poutníci k Panně Marii, přátelé Boží!

Jak jistě dobře víte, fasáda našeho farního kostela Narození Panny Marie v Pluhově Žďáru je ve velmi špatném stavu. V průběhu minulých 4 let opakovaně žádal můj předchůdce P. Mariusz Klimczuk a naposledy již také já o dotaci na opravu fasády. Teprve v letošním roce nám konečně Krajský úřad Jihočeského kraje tuto dotaci poskytnul. Stanovil však velice „nemravnou“ spoluúčast farnosti ve výši 40% celkových nákladů na opravu.

Veliké poděkování patří starostovi Pluhova Žďáru panu Radimu Benešovi a Zastupitelstvu obce Pluhův Žďár, kteří nám poskytnou finanční příspěvek ve výši poloviny celkové spoluúčasti farnosti. Zbytek ovšem musí zaplatit farnost Pluhův Žďár ze svých vlastních prostředků.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl věnovat výtěžek kostelní sbírky při slavné poutní mši svaté ke cti Narození Panny Marie ve farním kostele v Pluhově Žďáru v neděli 9. září 2012 na opravu fasády farního kostela.

Pevně věřím, drazí bratři a sestry, že vám není lhostejný vzhled našeho farního kostela a že i přes nelehkou ekonomickou situaci podle svých možností na opravu fasády přispějete.

Dobrovolné příspěvky můžete také zaslat individuálně na bankovní účet Římskokatolické farnosti Pluhův Žďár: 606242389 / 0800 , variabilní symbol: 4240.

Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček