Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pouťová sbírka na obnovu soch z hlavního oltáře farního kostela sv. Ottona v Deštné

30. 9. 2012

Obnova soch z hlavního oltáře v Deštné

Milovaní bratři a sestry, drazí poutníci ke sv. Ottonovi, přátelé Boží!

Jak jistě víte, v loňském roce proběhla obnova několika soch z hlavního oltáře farního kostela sv. Ottona v Deštné. Rovněž v letošním roce bude tato obnova pokračovat. Krajský úřad Jihočeského kraje nám však pro letošní rok zcela nečekaně poskytnul dotaci mnohem nižší, než bylo požadováno. U této dotace je stanovena velice „nemravná“ spoluúčast farnosti ve výši 40% celkových nákladů na obnovu. Jelikož však jsme od Jihočeského kraje dostali méně než bylo žádáno, v konečném důsledku bude spoluúčast farnosti Deštná činit VÍCE JAK POLOVINU celkových nákladů na obnovu!!!

Veliké poděkování patří Občanskému sdružení pro záchranu sakrálních památek Deštenska, které nám i v letošním roce poskytne finanční příspěvek jakožto podíl na celkové spoluúčasti farnosti Deštná. Zbytek ovšem musí zaplatit farnost Deštná ze svých vlastních prostředků.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl věnovat výtěžek kostelní sbírky při slavné poutní mši svaté ke cti sv. Ottona ve farním kostele v Deštné v neděli 30. září 2012 na obnovu soch z hlavního oltáře.

Pevně věřím, drazí bratři a sestry, že vám není lhostejný osud výzdoby našeho hlavního oltáře a že i přes nelehkou ekonomickou situaci podle svých možností na obnovu soch přispějete.

Dobrovolné příspěvky můžete také zaslat individuálně na bankovní účet Římskokatolické farnosti Deštná: 2671302359 / 0800 , variabilní symbol: 4060.

Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček