Jdi na obsah Jdi na menu
 


PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ ve farním kostele v Deštné – udílení svátosti biřmování

30. 6. 2013

birmovani.png

 

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží!

Srdečně vás všechny zvu na slavnou pontifikální mši svatou, která se koná v neděli 30. června 2013 v 11 hodin ve farním kostele sv. Ottona v Deštné. Při této mši svaté udělí diecézní biskup českobudějovický Mons. Jiří Paďour OFMCap. našim biřmovancům z farností Kardašova Řečice, Deštná, Pluhův Žďár a Dírná svátost biřmování.

Prosím všechny naše biřmovance i jejich kmotry, aby byli přítomni v deštenském kostele nejpozději půl hodiny před začátkem mše svaté a mohli tak v klidu zaujmout místa, která jsou jim vyhrazena.

Dále prosím všechny fotografy a kameramany, kteří hodlají při mši svaté pořizovat fotografie či videozáznam, aby při této své činnosti zachovávali maximální diskrétnost. V žádném případě nevstupujte během mše svaté do prostoru presbytáře (tj. oblast mezi obětním stolem a hlavním oltářem), kde budou sedět naši biřmovanci spolu s diecézním biskupem a ostatními duchovními – biřmovance si můžete v presbytáři vyfotografovat či natočit před začátkem mše svaté, a potom prostor presbytáře opusťte. Rovněž v žádném případě nepořizujte záznam při proměňování a pozdvihování. Naopak vřele doporučuji, abyste důkladně zaznamenali vlastní udílení svátosti biřmování, kdy budou biřmovanci spolu s kmotry předstupovat před biskupa. Rovněž bude velmi vhodné, abyste bezprostředně po skončení mše svaté pořídili společné fotografie biřmovanců s biskupem a duchovními před hlavním oltářem. Děkuji vám za respektování těchto zásad.

Po skončení slavné mše svaté jsou všichni biřmovanci, kmotři a rodinní příslušníci biřmovanců srdečně zváni na přátelské posezení s otcem biskupem a na malé pohoštění, které bude připraveno na faře v Deštné.

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček