Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pastýřský list otce biskupa Jiřího Paďoura s výzvou ke sbírce na katedrálu

1. 4. 2012

Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

 

Drazí věřící,

minulý týden jsme vzpomněli na vynikajícího biskupa naší diecéze, doktora Josefa Hloucha blahé paměti.

Jedním z velkých počinů po jeho návratu z internace byla obnova katedrály sv. Mikuláše v duchu Druhého vatikánského koncilu, který v předcházejících letech právě proběhl. Letos je to padesát let od zahájení tohoto koncilu.

Rozhodli jsme se, po zodpovědném zvážení všech okolností, využít mimořádné možnosti použít dotace Evropské unie k rekonstrukci katedrály. Dotace činí více než dvacet miliónů korun. Je třeba ovšem z našich zdrojů doplnit nejméně čtyři milióny.

Naše diecéze majetek nemá. To, co se eventuálně vrátí v restitucích – budou-li nějaké, sotva postačí na režii farností a spolufinancování charity, škol a údržby objektů.

Jediným jistým zdrojem zůstáváme my sami, žijící věřící lidé, kteří spoluvytváříme Církev na území naší diecéze.

Středem naší diecéze je katedrála. Je nazývána srdcem diecéze. Je to biskupský kostel. Naše katedrála byla původně děkanským kostelem a stala se katedrálou při vzniku diecéze roku 1785. Od té doby prošla několika opravami, z nichž ta poslední byla v letech 1969 - 1971. Já jsem dvanáctým biskupem v její historii.

Prosím Vás, abyste příští týden při sbírce na katedrálu projevili svou sounáležitost s místem, kde biskup světí kněze pro působení ve vašich farnostech. V katedrále se každoročně schází kněží na Zelený čtvrtek k obnově svých kněžských slibů a k oživení pouta s biskupem, jako nástupcem apoštolů. Při té příležitosti, jak víte, se světí posvátné oleje, s nimiž Vám pak kněží slouží při udílení svátostí.

Katedrála je naše. Přijali jsme ji jako dědictví a chceme v ní prožít svou křesťanskou přítomnost se vztaženou rukou a duší do budoucnosti.

Věřím, že se při znovuvysvěcení katedrály i v dalším čase spolu setkáme.

Teď je třeba dokončit, co započalo přípravnou etapou.

Díky za Vaši spoluzodpovědnost a Vaši štědrou velkorysost, kterou doufám projevíte příští týden na Hod Boží velikonoční při celodiecézní sbírce na katedrálu.

Na prahu Svatého týdne vám všem ze srdce žehnám a přeji hluboký prožitek tajemství naší víry.

Váš biskup + Jiří