Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pastýřský list otce biskupa Jiřího Paďoura k třetímu roku přípravy na jubileum 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu

2. 12. 2012

znak_bp_padoura.png

 

Drazí bratři a sestry,   

 

pozdravuji vás všechny na začátku adventu, jímž vstupujeme do třetího roku příprav na jubileum 1150 let příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Po Roce křtu a po Roce biřmování se v tomto třetím roce zaměříme na Eucharistii. Víme, že je to vrcholný, autentický a esenciální projev Ježíšovy lásky. Nová smlouva, oběť, hostina obdarování a sdílení. 2000 let křesťany živí Ježíš – Slovo, Ježíš – Chléb, Ježíš – člověk a Ježíš – Bůh. „Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste!“

Před Nejsvětější svátostí ve svatostánku či v monstranci klečíme v tichu. On působí.

Znovu prožijme obsah liturgie. Kněží ať sami pochopí a druhým vysvětlí jednotlivé části mše svaté. A všichni ať najdeme pokoru, čas a schopnost vnímat Ježíšovu přítomnost. Ježíš Kristus se narodil. Adventem se na slavnost Narození Páně připravujeme. Ježíš Kristus žil, učil žít, překonal smrt a žije navěky.

Zanechal nám památku na své umučení. Ctěme tajemství jeho Těla a Krve tak, abychom už nyní přijímali plody vykoupení.

 

Všem vám ze srdce žehnám.

 
Mons. Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovický