Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pastýřský list otce biskupa Jiřího Paďoura k jubileu 110 let od narození otce biskupa Josefa Hloucha

25. 3. 2012

Biskup Josef Hlouch

Biskup Mons. ThDr. Josef Hlouch

 

Drazí věřící,

dnes chceme v kostelích celé diecéze vzpomenout na vzácného člověka, kterého starší generace chová v srdci s posvátnou úctou: Otce biskupa ThDr. Josefa Hloucha. Zítra, v pondělí 26. března, to bude 110 let od jeho narození. Toužím spolu s vámi poděkovat Pánu Bohu za jeho život a službu českobudějovické diecézi. V neděli se nás schází v naší diecézi při bohoslužbách více než 20.000, a proto chci využít této příležitosti dnes k zahájení „Roku otce biskupa Hloucha“.

Narodil se 26. března 1902 v Lipníku u Třebíče. Kněžské svěcení přijal 5. července 1926. Jeho světitelem byl arcibiskup Prečan.

V roce 1934 byl promován na doktora teologie a posléze se stal docentem a řádným profesorem.

V létě 1947 (bylo mu 45 let) byl papežem Piem XII. jmenován 9. českobudějovickým biskupem.

Svého úřadu se ujal v neděli 7. září 1947. Neuvěřitelně brzy po svém nástupu si získal srdce všech lidí, katolíků i nevěřících.

Po únoru 1948 byl internován, izolován a odstraněn ze své diecéze.

Niterný vztah k diecezánům vyjádřil v básni „Milion duší“. Z jeho rozjímání vznikla slavná „Minutěnka“, několikrát a nyní znovu vydaná.

9. června 1968 se vrátil do diecéze, ke katedrále a na biskupství.

Za čtyři roky, 10. června 1972, zemřel v pověsti svatosti. Ve své závěti napsal: „Všechny vás v srdci na věčnost nesu.“

Pomodleme se za něj na prahu jeho jubilea.

Otče náš...

Zdrávas Maria...

Svatý Josefe, svatý Mikuláši, svatý Jene Nepomucký, svatý Jene Neumanne, orodujte za nás!