Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obnovená poutní mše svatá ve farním kostele sv. Ottona v Deštné

2. 10. 2011

Sv. Otto z Bambergu

Sv. Otto z Bambergu, biskup – hlavní patron farnosti Deštná

Srdečně vás všechny zvu na slavnou poutní mši svatou ke cti sv. Ottona z Bambergu, biskupa,  hlavního patrona farnosti Deštná, která se koná v neděli 2. října 2011 v 11 hodin ve farním kostele sv. Ottona v Deštné.

Farní kostel sv. Ottona v Deštné je jako jediný v naší zemi zasvěcen tomuto bavorskému světci.

Poslední poutní mše svatá se ve farním kostele v Deštné slavila již dávno. Letos budeme tedy slavit obnovenou pouť po mnoha letech!

Hrob sv. Ottona

Hrob sv. Ottona v benediktinském opatství sv. Michaela v Bambergu

Svatý Otto z Bambergu zemřel 30. června 1139 v Bambergu. Pamětníci v Deštné si vzpomínají, že se dříve slavila pouť právě kolem tohoto data – v den narozenin světce pro nebe. Podle liturgického kalendáře arcidiecéze Bamberg v Bavorsku, kde je tento světec pochován, se však slaví svátek sv. Ottona 30. září. V tento den v roce 1189 byly jeho ostatky po svatořečení vyzdviženy a uloženy do benediktinského opatství sv. Michaela v Bambergu, kde se nacházejí dodnes.

Při obnovení poutě ke sv. Ottonovi v Deštné jsme se přidrželi data bambergské arcidiecéze, aby nebyla titulární slavnost našeho patrona v těsné blízkosti svatojánské poutě v kapličce u lázní v Deštné (tato dosud „hlavní“ deštenská pouť se slaví kolem 24. června – slavnost Narození sv. Jana Křtitele).

Socha sv. Ottona

Socha sv. Ottona na náměstí sv. Ottona v Bambergu

Pokud vás zajímají životní osudy sv. Ottona z Bambergu, můžete si přečíst jeho podrobný životopis, jakož i homilii, kterou přednesu při slavné poutní mši svaté v neděli 2. října 2011 ve farním kostele sv. Ottona v Deštné.

Rovněž si můžete prohlédnout či stáhnout plakát, který je ve formátu *doc.

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček