Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mimořádná celonárodní sbírka na pomoc trpícím křesťanům

9. 11. 2014

Mimořádná celonárodní sbírka na pomoc trpícím křesťanům

 

Na základě „Listu českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům“, který byl zveřejněn v neděli 26. října 2014, se bude konat v neděli 9. listopadu 2014 (v Pluhově Žďáru již v sobotu 8. listopadu 2014) při všech bohoslužbách mimořádná celonárodní sbírka na pomoc trpícím křesťanům.

 

Kromě toho, až do 15. listopadu 2014 mohou věřící také zaslat finanční dar na účet Diecézní charity České Budějovice vedený u Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1000039938 / 5500 , variabilní symbol: 1444 . Případné potvrzení o přijetí finančního daru vám na vyžádání vyhotoví Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice.

 

Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček