Jdi na obsah Jdi na menu
 


Májové pobožnosti v našich farnostech

30. 5. 2015

Blahoslavená Panna

Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie, přátelé Boží!

Prožíváme měsíc květen – nejkrásnější měsíc v roce, měsíc Panny Marie. Po celý měsíc máj uctíváme v našich chrámech, kostelech, ale i vesnických kapličkách či domácnostech blahoslavenou Marii vždy Pannu při májových pobožnostech.

Mým vznešeným a ušlechtilým cílem při májových pobožnostech je vésti Boží lid k pravé mariánské úctě. Blahoslavená Maria vždy Panna nás vede nejjistější cestou ke svému Synu Ježíši Kristu. Nikdy nestrhuje pozornost na sebe, ale vždy nás směřuje ke Kristu Pánu. Vzpomeňme na její slova v Káně Galilejské: „Cokoliv vám řekne, učiňte!“

Proto i májová pobožnost začíná uctíváním Panny Marie, ale jejím vrcholem je výstav Velebné svátosti, adorace a svátostné požehnání. Základní motto májové pobožnosti zní:

PER MARIAM AD IESUM !

(skrze Marii k Ježíši)

 

Schéma májové pobožnosti v našich farnostech:

 • sloky mariánské písně
 • májová promluva
 • sloky mariánské písně
 • recitace mariánské básně
 • litanie k Panně Marii (loretánská litanie nebo tzv. „bavorské“ litanie)
 • krátká modlitba k Panně Marii
 • píseň „Vítej, vítej, Tělo přezázračné...“ (1. a 2. sloka)
 • výstav Velebné svátosti
 • krátká adorace
 • píseň „Vítej, vítej, Tělo přezázračné...“ (3. sloka)
 • svátostné požehnání
 • sloky mariánské písně

 

Májová pobožnost se koná bezprostředně po mši svaté, a to v níže uvedených dnech. Při mši svaté není homilie – májová promluva bude přednesena až při májové pobožnosti.

Výjimku představuje májová pobožnost po nedělní mši svaté (farnost Pluhův Žďár): Při mši svaté bude homilie z příslušné neděle – májová promluva se nekoná!

 

Májové pobožnosti v Kardašově Řečici:

 • úterý 5. května 2015 v 17 h v děkanském kostele Narození sv. Jana Křtitele
 • čtvrtek 14. května 2015 v 17 h v děkanském kostele Narození sv. Jana Křtitele
 • úterý 19. května 2015 v 17 h v děkanském kostele Narození sv. Jana Křtitele
 • úterý 26. května 2015 v 17 h v děkanském kostele Narození sv. Jana Křtitele

 

Májové pobožnosti v Deštné:

 • středa 6. května 2015 v 17 h ve farním kostele sv. Ottona
 • středa 13. května 2015 v 17 h ve farním kostele sv. Ottona (svátek Panny Marie Fatimské)
 • středa 20. května 2015 v 17 h ve farním kostele sv. Ottona
 • středa 27. května 2015 v 17 h ve farním kostele sv. Ottona

 

Májové pobožnosti v Pluhově Žďáru:

 • sobota 2. května 2015 v 17 h ve farním kostele Narození Panny Marie
 • neděle 10. května 2015 v 14 h ve farním kostele Narození Panny Marie
 • sobota 16. května 2015 v 17 h ve farním kostele Narození Panny Marie
 • sobota 23. května 2015 v 17 h ve farním kostele Narození Panny Marie
 • sobota 30. května 2015 v 17 h ve farním kostele Narození Panny Marie

 

 

Ó, Maria, beze hříchu počatá,

 oroduj za nás,

kteří se k tobě utíkáme!

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.