Jdi na obsah Jdi na menu
 


List děkana Katedrální kapituly a farnosti u sv. Mikuláše P. Zdeňka Mareše ke Svatomikulášské sbírce na katedrálu

25. 11. 2012

Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

 

Drazí věřící, sestry a bratři,


blížící se svátek sv. Mikuláše je obyčejně spojován se vzpomínkami na naše dětství. Svatý Mikuláš však není postavou, která patří jen do dětských let; on byl vynikající osobností našich křesťanských dějin a jako biskup proslul mimořádnou štědrostí, dobrotou, ale i pevnou vírou. Jako účastník koncilu v Niceji (325) ovlivnil utvářející se „Vyznání víry církve“ a jeho odkaz je tak stále živý. Jako diecézní společenství můžeme být hrdí, že právě tomuto světci je zasvěcena i naše katedrála, tedy hlavní a první chrám celé diecéze.

 

V současné době probíhá rekonstrukce interiéru katedrály, což mnozí sledujete s velkým zájmem. Postupují-li stavební práce zdárně kupředu, je to i zásluhou mnoha dobrodinců, jimž patří upřímné a vděčné „Pán Bůh zaplať!“ Interiér se pomalu mění do krásy teplých barev, obnovuje se štuková výzdoba a zlacení, restaurují se objevené fresky a zanedlouho se začne pokládat mramorová dlažba. Avšak velkou a nečekanou starostí, o níž informovala média, se stala prasklina objevená v klenbě hlavní lodi katedrály. I takový problém je třeba řešit a nelze od něj utíkat, přestože s tím souvisí značné navýšení finančních nákladů. Při příležitosti svátku sv. Mikuláše se proto otec biskup Jiří Paďour rozhodl vyhlásit na neděli 2. prosince celodiecézní sbírku. I jeho jménem se na Vás, milí věřící, obracím, prosím a vyzývám k velkorysému projevu štědrosti při konání této sbírky.

 

Příští neděli tedy, prosím, přispějte do sbírky určené na katedrálu sv. Mikuláše, která je katedrálou nás všech!

 

S přáním všeho dobra a pokoje

P. Zdeněk Mareš

děkan Katedrální kapituly a farnosti u sv. Mikuláše