Jdi na obsah Jdi na menu
 


HABEMUS PAPAM !

13. 3. 2013

Papež František

 

Středa 13. března 2013 se navždy zapíše do dějin, a to nejen do dějin katolické církve. Tohoto památného dne byl v pořadí 266. papežem zvolen arcibiskup z Buenos Aires Jorge Mario kardinál Bergoglio, Tovaryš Ježíšův, který je argentinské národnosti. Nový papež si zvolil jméno František. Stal se tak prvním papežem tohoto jména, které přijal podle Chudáčka Božího sv. Františka z Assisi. Kromě toho je prvním papežem z Latinské Ameriky a rovněž prvním papežem z jezuitského řádu.

Volbu potvrdil v 19.07 h bílý dým nad Sixtinskou kaplí ve Vatikánu. O něco později se rozezněly také zvony baziliky sv. Petra. Rozehnaly i ty poslední pochybnosti shromážděného davu na Náměstí svatého Petra. V 20.13 h z centrálního balkonu svatopetrské baziliky zazněl hlas francouzského kardinála prvního jáhna – protodiakona Jean-Louis Pierre Taurana:

„Annuntio vobis gaudium magnum! Habemus Papam! Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.“

„Zvěstuji vám radost velikou! Máme papeže! Nejdůstojnějšího Pána, pana Jorge Maria Svaté římské Církve kardinála Bergoglia, který si zvolil jméno František.“

Po těchto slovech zaduněl na náměstí mohutný jásot přítomného lidu.

V 20.22 h vystoupil Svatý otec František na balkon svatopetrské baziliky, aby odsud pozdravil shromáždění a udělil všem své apoštolské požehnání „Urbi et Orbi“. Svatý otec se obrátil k jásajícímu davu první improvizovanou promluvou, která tryskala z jeho srdce:

„Bratři a sestry, dobrý večer! Víte dobře, že úkolem konkláve bylo zvolit nového římského biskupa. Zdá se, že mí bratři kardinálové se pro něj vydali až téměř na konec světa… Nyní jsme ovšem zde… Děkuji vám za přivítání. Římské diecézní společenství má nyní svého biskupa: díky! Především bych se nyní chtěl pomodlit za našeho biskupa emeritního, Benedikta XVI. Modleme se všichni společně, aby mu Pán žehnal a Panna Maria aby ho chránila.“

Papež se spolu s věřícími, shromážděnými na Svatopetrském náměstí, modlil v italštině Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci. Po modlitbě pokračoval:

„Nyní tedy nastupujeme společnou cestu: biskup a jeho lid. Je to cesta římské církve, která všem ostatním církvím předsedá v lásce. Cesta bratrství, lásky, vzájemné důvěry. Modleme se vždy jedni za druhé, za sebe navzájem. Modleme se i za celý svět, aby v něm zavládlo bratrství. Přeji vám, aby tato cesta, kterou dnes nastupujeme a na níž mi bude pomáhat zde přítomný kardinál vikář, přinášela hojné plody pro evangelizaci tohoto krásného města.

Nyní vám udělím své požehnání, ale ještě před tím vás prosím o jednu laskavost: dříve než biskup požehná lidu, prosím vás, abyste Pána prosili o požehnání pro mne, prosím o modlitbu lidu za požehnání pro jejich biskupa. Tuto svou modlitbu za mne předneste nyní v tichosti.“

Po této prosbě nového papeže se dosud hlučící a jásající Svatopetrské náměstí ztišilo a pohroužilo se do tiché a usebrané modlitby. Poté Svatý otec František pokračoval:

„Nyní tedy udělím své požehnání vám i celému světu, všem lidem dobré vůle.“

Svatý otec František poté udělil všem přítomným první požehnání Urbi et Orbi (městu a světu).

A po tomto požehnání se ještě nový papež František s přítomnými lidmi na Svatopetrském náměstí rozloučil:

„Bratři a sestry, nyní se s vámi loučím. Děkuji vám za toto přijetí. Modlete se za mne a brzy na shledanou. Setkáme se zase brzy: zítra budu prosit Pannu Marii, aby chránila celý Řím. Dobrý večer a dobrou noc!“

Po skončení promluvy nového papeže se strhl na Svatopetrském náměstí obrovský jásot a hlasité skandování papežova jména v italštině „Francesco, Francesco!“

Z hloubi srdce se radujeme, že máme znovu papeže, který stojí v čele Církve svaté jako pevná skála. František je jistě dobře připravený k úkolu, který dal apoštolu Petrovi Pán Ježíš: posilovat své bratry ve víře. Jako jsme se dosud modlili za šťastnou volbu nástupce Benedikta XVI., budeme se nyní modlit za nového papeže Františka, aby měl dost síly ke zvládnutí náročného úkolu stavět mosty porozumění, vést Kristovu církev a budovat svaté společenství, které by bylo jasným znamením Boží lásky a přítomnosti pro dnešní svět.

 

Habemus Papam Franciscum

 

Svatého nám Otce, Bože, v lásce chraň a zachovej!