Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhé společné setkání biřmovanců

25. 5. 2013

birmovani.png

 

S dostatečným časovým předstihem oznamuji všem biřmovancům, kteří hodlají přijmout 30. června 2013 ve farním kostele v Deštné svátost biřmování, že naše druhé společné setkání se bude konat v sobotu 25. května 2013 v 13 hodin ve farním kostele sv. Ottona v Deštné.

Program setkání:

  • májová pobožnost s májovou promluvou na téma „Maria a Letnice“
  • beseda s biřmovanci o jejich dosavadní osobní přípravě na svátost biřmování (studium katechismu YOUCat a textů k přípravě biřmovanců)
  • upřesnění biřmovacích jmen a biřmovacích kmotrů

Účast biřmovanců na setkání je   P O V I N N Á    – omlouvá pouze nemoc nebo mimořádná událost. Současně tímto zvu i další zájemce z řad farníků, kteří spolu s námi mohou prožít májovou pobožnost. Zvláště srdečně jsou zváni kmotři našich biřmovanců!

Závěrem oznamuji termín našeho 3. společného setkání, aby si biřmovanci v pracovním poměru mohli zavčas upravit případné víkendové služby a biřmovanci školou povinní se mohli zavčas omluvit z případných školních víkendových akcí:

  • sobota 22. června 2013 v 13 hodin ve farním kostele v Deštné

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček