Jdi na obsah Jdi na menu
 


DIAMANTOVÁ SVATBA v děkanském kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kardašově Řečici

21. 6. 2015

Manželé Nevrklovi

 

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží!

 

Při nedělní mši svaté dne 21. června 2015 v 9:30 hodin v děkanském kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kardašově Řečici budeme svědky radostné, velmi krásné a v dnešní době se nebojím říci vpravdě mimořádné a ojedinělé události. Naši věrní a zbožní farníci – manželé Božena a Karel Nevrklovi z Kardašovy Řečice – při této mši svaté poděkují Pánu Bohu a blahoslavené Marii vždy Panně za 60 let společného života. angel

U příležitosti diamantové svatby obnoví naši milí jubilanti své manželské sliby, a poté budou do dalšího společného života posvěceni. Při tomto obřadu manželé Božena a Karel Nevrklovi společně obnoví své předsevzetí věrně plnit to, čím se před 60 léty jeden druhému před Bohem zavázali.

Mše svatá bude obětována na poděkování Pánu Bohu a blahoslavené Marii vždy Panně za 60 let společného života a za 80 let života. Již nyní vás všechny, drazí bratři a sestry v Kristu, prosím, abychom manžely Boženu a Karla Nevrklovy provázeli do jejich dalšího společného života svými modlitbami!

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.