Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boží Tělo v našich farnostech

7. 6. 2015

P. Martin Vích CFSsS

 

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží!

Srdečně vás všechny zvu na slavné mše svaté ze slavnosti Těla a Krve Páně – Božího Těla. Při mši svaté (po homilii) požehnám rostliny, květiny, věnečky apod. (podle místních zvyklostí).

V Deštné a v Pluhově Žďáru bude po mši svaté adorace před vystavenou Velebnou svátostí. Po adoraci vyjdeme v eucharistickém průvodu s Velebnou svátostí kolem kostela za zpěvu písně „Ježíši Králi“. Při tomto průvodu 4x požehnám Velebnou svátostí našemu městu resp. obci (do hlavních světových stran). Poté se v průvodu vrátíme do kostela, kde bude celá slavnost zakončena svátostným požehnáním Božímu lidu. V případě nepříznivého počasí se eucharistický průvod konat nebude.

V Kardašově Řečici se eucharistický průvod z časových důvodů konat nebude. Po mši svaté bude adorace před vystavenou Velebnou svátostí. Při závěrečném svátostném požehnání nejprve požehnám Velebnou svátostí Božímu lidu, a pak budu žehnat našemu městu do ostatních tří hlavních světových stran.

  • FARNOST PLUHŮV ŽĎÁR: sobota 6. června 2015 v 17 hodin ve farním kostele Narození Panny Marie
  • FARNOST KARDAŠOVA ŘEČICE: neděle 7. června 2015 v 9:30 hodin v děkanském kostele Narození sv. Jana Křtitele
  • FARNOST DEŠTNÁ: neděle 7. června 2015 v 11 hodin ve farním kostele sv. Ottona

 

 Hvězdička

 

Chválená a velebená budiž bez ustání
Nejsvětější Svátost Oltářní,
též Neposkvrněné Početí
Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie,
od tohoto času až na věky věků.
A m e n .

 

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.