Jdi na obsah Jdi na menu
 


Betlémské světlo v našich farnostech

19. 12. 2014

Betlémské světlo

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží!

V posledních letech se stalo krásnou tradicí rozdávání betlémského světla všem lidem dobré vůle, kteří ještě věří, že Vánoce mají duchovní smysl. Betlémské světlo přepravují letecky rakouští skauti z baziliky Narození Páně v Betlémě ve Státě Izrael na území naší staré vlasti – Rakouska. Poté přebírá betlémské světlo delegace českých skautů ve Vídni a vlakem jej přiváží do Brna. Odtud je pak betlémské světlo rozváženo vlaky po celém Království českém, Markrabství moravském a Vévodství slezském.

Pro naše farnosti převezmu betlémské světlo v Rakousku, a poté jej rozsvítím na faře v Kardašově Řečici. Rozdávání betlémského světla v našich farnostech bude zahájeno v Deštné v pátek 19. prosince 2014, kde se od 16 hodin bude konat slavnost betlémského světla v parku u farního kostela sv. Ottona. Slavnost betlémského světla bude spojena s hudebním koncertem a občerstvením.

do pátku 26. prosince 2014 včetně bude pak pro vás všechny betlémské světlo k dispozici ve všech našich farních kostelech, jakož i v kapli Svaté Rodiny na faře v Kardašově Řečici a v kapli sv. Josefa na faře v Deštné.

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček